Tyringe Byalag

 

ÅRETS TYRINGEBO 2017
Styrelsen för Tyringe Byalag har nominerat 6 kandidater till ”Utmärkelsen Årets Tyringebo 2017”. Nu är det dags för Tyringeborna att lägga sina röster på någon av dem. ”Museiknegarna” har fått i uppdrag att administrera röstningen. Valurnor och valsedlar kommer att fram till den 15 maj finnas på de ställen som framgår av affischen. Vi kommer inte att kunna ta emot röster via FaceBook – för intresserade från andra orter rekommenderas röstning via ombud! Utmärkelsen kommer att överlämnas vid nationaldagsfirandet i Åparken den 6 juni. Styrelsens motiveringar till nomineringarna framgår av bilagan.
Affisch, vilka och var du ska rösta - tryck här!
Affisch, vilka och varför de är nominerade - tryck här!
2017 04 15


Medlemsavgift för 2017.
I Tyringe Byalag ingår Marknadsgruppen, Museet, Yngre Tyringe och ett antal projektgrupper.
Våra medlemmar tycker till i olika frågor, dessa intressen - synpunkter följer vi upp.
När det gäller kommunala beslut och händelser i samhället så verkar vi för att förbättringar skall ske.
Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 kr varav 400 kr är marknadsföringsavgift.

Bankgiro för Tyringe Byalag
Bankgironummer 377-1508 för medlemsavgifter eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress!


Tyringe Byalag Årsmöte - Foto Bert Wilnerzon
Tyringe Byalags styrelse 2017
Från vänster - Monica Ero, Ulrika Tomsson, Ingemar Hesselbom, Roger Ljunberg, Lars Holmberg, Olle Nyström, Erling Börjesson, Steneric Svensson och Göran Berg.
Ann-Helen Larsson ingår i styrelsen också men är inte med på bilden.


Tyringe Byalag Årsmöte - Foto Bert Wilnerzon
TYRINGE BYALAGS ÅRSMÖTE
Drygt sjuttio medlemmar deltog på mötet i Bergmans Källare på torsdagskvällen den 9 mars. Inledningsvis berättade de båda kommundelspoliserna Veronika Gustavsson och Rolf Paimensalo om sina uppdrag, polisens organisation och dilemma. De beskrev de svårigheter som samhället i helhet har att bemästra då det framstår som de ”onda krafterna” har ett ointagligt försprång på grund av resursbrist. Brottsförebyggande åtgärder i samverkan med de boende i kommunen ska prioriteras. Polisens närvaro i samtliga kommundelar kommer att tydliggöras genom bland annat ambulerande polisstationer som på annonserade tider kommer att besöka orterna för ömsesidigt informationsutbyte. Efter en kaffepaus med välsmakande ost-skinkgifflar hölls den formella delen av kvällen, bland annat valen till styrelsen. Till ny ordförande valdes Roger Ljungberg, till kassör Steneric Svensson och till sekreterare Lillemor Nilsson. Till nya styrelseledamöter invaldes Erling Börjesson och Monica Ero. Omvaldes gjorde Göran Berg, Ingemar Hesselbom, Lars Holmberg, Ann-Helen Larsson, Olle Nyström och Ulrika Tomsson. Ledamöterna kommer att konstituera sig vid första styrelsemötet. Då fastställs också namnen i de olika projektgrupper som utgör Byalagets ”operativa” verksamhet. Jan Göransson, Lena Winberg, Bo Anders Friberg och Gunilla Zadig hade avböjt omval och avtackades på olika sätt. Ett bilderbokshäfte med ”Händelser i Tyringebygden 2017” beskrivande bland annat Byalagets aktiviteter/verksamhetsberättelse överlämnades till deltagarna. De nominerade till utmärkelsen ”Årets Tyringebo” 2017 bekantgjordes. Röstning för korande kommer att ske under tiden 15 april till 15 maj.
Text och fotomontage Göthe Persson
Foto Bert Wilnerzon
2017 03 11
Bilder från Årsmötet, tryck här!


Fiberbredband av Hässleholms kommun
På Tyringe bibliotek finns nu en skylt man kan sätta upp vid sin fastighet att man har beställt fiberbredband av Hässleholms kommun. Det är OK att göra så även om man bara gjort en intresseanmälan. Sprid denna information så att många skyltar kommer upp i Tyringe. Det är graden av intresse som styr vem som får installera först. Vid eventuella frågor kontakta Hässleholms kommun fibersamordnare Pernilla Rydmark tel. 0451-267778
Peter Knös, Tyringe byalag
Mer info här!

Tyringe Byalag     Tyringe Byalag
Ett gemensamt forum för alla föreningar, företag och enskilda bybor med målet att tillvarata Tyringes intresse. Tyringe Byalag bildades den 4 september 2000. Tyringe Byalag drivs som en ideell förening med bidrag från bl. a Hässleholms kommun, företagare och medlemmar.


Våra medlemmar tycker till i olika frågor, dessa intressen - synpunkter följer vi upp. När det gäller kommunala beslut och händelser i samhället så verkar vi för att förbättringar skall ske.

Årligen anordnas aktiviteter i Åparken, Radiumkällan, på torget, byavandringar, föreläsningar i museet, m.m.

Vi hoppas att du även vill stötta Byalaget som jobbar för att Tyringe som boendeort ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och ”framåt” av de boende i alla åldrar.

Medlemsavgiften är 100:- som du kan sätta in på Bg. 377-1508


Styrelse
Ordförande - Roger Ljunberg 0761442313
Sekreterare - Ann-Helen Larsson
Kassör - Stenerik Svensson


Mailadress till Styrelsen:Under Tyringe Byalag finns:

Tyringe Museum
Olle Nyström
olle@nobn.se
www.tyringe.nu/tyringemuseum
    Tyringe Museum har också en Facebook sida, klicka på bilden för att komma dit eller på länken www.facebook.com/tyringemuseum


Marknads- och Turistgruppen
Erling Börjesson
borjesson55@hotmail.com

Medlemsvård
Ingemar Hesselbom
i.hesselbom@gmail.com

Yngre Tyringe
Ulrika Tomsson
ulrika.tomsson@narab.se

Tyringebygdensbarn
Tyringebygdensbarn är en förening från vilken andra föreningar och allmänhet kan ansöka om medel, som ska användas till projekt, för att gynna bygdens barn för en bestående utveckling. Ansökning, märkt med Tyringebygdens barn, skickas till följande adress: tyringebyalag@gmail.com

Tyringe projektgrupp
En grupp friviliga företagare och privatpersoner som jobbar med olika projekt inom Tyringe samhälle.
Peter E. Knös


Senaste protokollen
Senaste protokoll får du, som är medlem i Byalaget, genom att lämna din mailadress till


Allmän information, nyheter och evenemang informeras via hemsidan, facebook och tidningar.


Info från Hässleholms kommun www.hassleholm.se
Översiktsplan 1998, Tyringe
Översiktsplan 2007, hela kommunen
Skogvårdsarbete Tyringe 2017
Skog och Natur 2017
Torghandel, tis o fre
Aktiviteter för asylsökande


Diverse fotoalbum
Arsmöten och höstmöten
Byavandringar
Tyringe Museum
Museisafari
Rosengrens fotoarkiv
Grannsamverkan samverkanmotbrott.se
Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.
Läs mer här

Uppsikt Tyringe - telefonslista

Byalaget har gjort en telefonslista med rubriken "Uppsikt Tyringe". På listan finns det viktiga telefonnummer som du kan ringa till när det t ex det pågår ett brott, skadegörelse ...
Hjälp till att hålla koll.
Tryck här för att se/skriva ut listan (PDF-fil)
Ordförande Jan Göransson