Tyringe Byalag

 
En sommarhälsning med information från Tyringe Byalag 2021
Läs mer här


Information från Tyringe Byalag
Byalaget står för:
Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet att främja Tyringes utveckling.
Styrelsen består av Ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Ingemar Hesselbom, Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson. Samt vid behov tillfälliga projektgrupper.

På grund av rådande omständigheter under året har vi varit tvingade att ställa in åtskilliga arrangemang pga. pandemin. Vår förhoppning är att till våren 2021 kunna genomföra årsmöte för verksamheten 2019-2020. Nya regler för ansökan om tätortsbidraget har trätt i kraft. Detta innebär en uppstyrning av bidraget som kommer att gälla från och med bidragsåret 2021. De föreningar som ämnar söka bidrag till någon AKTIVITET år 2021 ombedes kontakta Byalaget eller gå in på kommunens hemsida för att ta del av de nya reglerna. Vi återkommer med utförligare uppgifter om tätortsbidraget till föreningarna. Kommunen arbetar med att ta fram stationsskyltar/infotavlor som skall placeras vid de olika stationerna i Hässleholms kommun. Efter samråd med Byalaget beslöts att skylten/tavlans plats ska vara på torget. Tavlorna skall belysas. Text och bilder har framtagits genom Byalagets försorg. Upphandling pågår.

Leader Lag PH (Perstorp-Hässleholm) är en förstudie som kallas ”attraktiva orter i Hässleholms kommun”. Syftet med förstudien är att plocka fram idéer och synpunkter på hur man ska göra för att orten ska bli attraktivare att leva och bo i. Förstudien är nu gjord och Byalagets projektgrupp har tagit fasta på sex förslag. Vi börjar med att ta fram projektplan och kostnader för tre stycken informationsskyltar som är tänkt att placeras vid Tyrs Hov, Kurhotellet och Förmedlingscentralen. Skyltarna ska bl.a. visa var matställe, övernattningsställe, motionsslingor och andra sevärdheter finns. Andra förslag som vi hoppas på är Naturlekpark i Bödkaredalen samt iordningsställande av området kring Radiumkällan.

Sanatoriegruppen har under året underhållit och laserat bänkarna samt lövblåst stigarna i Sanatorieskogen.

Muséet: Från den 16 mars har alla publika evenemang varit inställda på Muséet Men det hålls öppet för besök måndagar och torsdagar kl. 9.00-12.00. När corona pandemin är över planeras öppethållande även kvällstid. Nya sevärdheter är olympiahörnan med Tyringes sju OS-deltagare. Muséets almanacka ger en nostalgiresa från dåtid till nutid längs gatorna i Tyringe. Den kan köpas på Blomsterhallen Förmedlingscentralen, Ljus1, Mogges-Hemköp, Lokalföreningen, Matlusten eller på Muséet.

Efter 7 år har kommunen gått med på att Byalaget kan dra igång projektering av lekpark/aktivitetspark på den sluttande ytan väster om skaterampen. Ett positivt besked i dessa Coronatider men det är fortfarande många hinder som ska övervinnas.

Vi tar tacksamt emot medlemsavgiften för år 2021 på bankgiro 377-1508 eller Swish 123 336 3256
100: - för privatpersoner och föreningar
500: - för företag
Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.
Önskar alla våra medlemmar en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Hälsningar Tyringe Byalag
2020 december


En sommarhälsning med information från Tyringe Byalag
Läs mer här


Tyringe Byalag     Tyringe Byalag
Ett gemensamt forum för alla föreningar, företag och enskilda bybor med målet att tillvarata Tyringes intresse. Tyringe Byalag bildades den 4 september 2000. Tyringe Byalag drivs som en ideell förening med bidrag från bl. a Hässleholms kommun, företagare och medlemmar.
www.tyringebyalag.se (Ny hemsidan som är under uppbyggnad 2020)
www.tyringemuseum.se


Tyringe Byalag


Byalagets verksamhetsidé
Utveckling av ortens intressen tillsammans med kommunen, företag, statliga och andra organisationer.
Förbättra infrastruktur.
Marknadsföring av Tyringe.
Att underlätta företagsetablering på orten.
Öka samverkan mellan organisationer, företag och föreningar i Tyringe.
Bibehålla och förbättra service.
Utveckla ortens resurser.
Verka för en utveckling av evenemang inom orten.
Verka för en utökad turism inom området.

Mail: tyringebyalag@gmail.com

Bankgiro för Tyringe Byalag
Bankgironummer 377-1508 för medlemsavgifter eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress/namn
Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 krInfo från Hässleholms kommun www.hassleholm.se
Översiktsplan 1998, Tyringe
Översiktsplan 2007, hela kommunen


Diverse fotoalbum

Tyringe Byalag
Tyringe Museum
Museisafari
Byavandringar
Nostalgicafe vid torget
Trädgårdsdagen
Rosengrens fotoarkiv


Sanatorieskogen
Projekt Sanatorieskogen bl. a.
Fotoalbum Sanatorieskogen