Tyringe Byalag

 
En julhälsning med information från Tyringe Byalag - 2021
Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet att främja Tyringes utveckling. Styrelsen består av ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Jessica Hansson, Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson samt tillfälliga projektgrupper.

Årsmöte för 2019 och 2020 hölls den 16 juni på muséet. Ett fåtal medlemmar hade kommit till mötet där de godkände två årsberättelser. Ingemar Hesselbom avtackades för många år i styrelsen och Jessica Hansson välkomnades in i styrelsen.

Arbetet med framtagande av informationsskyltar som besökare av Tyringe kan ta del av om ortens natur och kultur fortskrider. I skrivande stund har vi fått positivt besked om medel för detta från Leaderkontoret Perstorp-Hässleholm. Ansökan ligger nu hos Jordbruksverket för beslut. Besked därifrån väntas komma strax efter nyår. Vi arbetar för närvarande med layouten, bygglov m.m. Gruppen Sanatorieskogen har under hösten underhållit bänkar, lilla springvattnet och lövblåst stigar i Sanatorieskogen.

OS hörnan på muséet För att hedra Tyringefödda olympier så byggdes det en utställning om 9 personer. Malte Möller, Dan Glans, Benni Ljungbeck, Håkan Algotsson, Jan Brink, Jan Ingvar Nilsson, Peter Elander, Johanna Pettersson-Ero och Jonas Rosqvist Paralympics OS hörnan invigdes den 3 oktober med stor publik och med nästan samtliga olympier närvarande. På plats fanns många idrottsprofiler med anknytning till Tyringe och det hördes en massa historier om sportäventyr som man har varit med om. OS-hörnan är en permanent utställning och kommer alltid att finnas kvar på muséet.

Tyringe Byalag firade sitt 20-årsjubileum med en familjefest lördagen den 9 oktober vid Tyringe Museums baksida. Partyfabriken stod för underhållningen och Hassans tivoli fanns på plats med attraktioner för barnen. Det bjöds på grillad korv samt kaffe och kaka. Ordföranden hälsade alla välkomna och drog lite historik om Byalaget samt framtidsvisioner. Göran Berg berättade om aktivitetsparken och visade ett bildspel på hur det kommer att se ut. Det blev en trevlig eftermiddag med ca 500 besökande Muséet hade öppet för allmänheten hela dagen.

Muséets knegare serverade även detta år ärtsoppa vid Lantmännen fredagen den 26 november, Det är mycket populärt och välbesökt Muséet hade även många besökare under julskyltningssöndagen, och en hel del knallar hade ställt ut sina alster till försäljning. Lions höll för första gången till på muséets baksida där man dansade runt granen, hade lotteriförsäljning, chokladjul mm.

Några få 2022-års almanackor finns kvar. Från Tyringe Museums rika bildskatt har det hämtats 13 svartvita fotografier. Lena Brostedt har med sin kamera på och tagit foton i färg så nära den gamla fotovinkeln som möjligt.

Angående aktivitetsparken har nu projektet klart med 45 % av finansieringen och avtalet med kommunen är under slutförhandling. Den återstående delen av finansieringen är ett sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden som nu är under bearbetning.

Några av de större händelserna har refererats här. Andra händelser och aktiviteter kan man läsa på hemsidan eller med ett besök på Tyringe Museum.

Vi tar tacksamt emot medlemsavgiften för år 2022 på bankgiro 377-1508 eller Swish 123 336 3256
100: - för privatpersoner och föreningar
500: - för företag
Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.
Önskar alla våra medlemmar en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Hälsningar
Tyringe Byalag


En sommarhälsning med information från Tyringe Byalag 2021
Läs mer här


Tyringe Byalag     Tyringe Byalag
Ett gemensamt forum för alla föreningar, företag och enskilda bybor med målet att tillvarata Tyringes intresse. Tyringe Byalag bildades den 4 september 2000. Tyringe Byalag drivs som en ideell förening med bidrag från bl. a Hässleholms kommun, företagare och medlemmar.
www.tyringebyalag.se (Ny hemsidan som är under uppbyggnad 2020)
www.tyringemuseum.se


Tyringe Byalag


Byalagets verksamhetsidé
Utveckling av ortens intressen tillsammans med kommunen, företag, statliga och andra organisationer.
Förbättra infrastruktur.
Marknadsföring av Tyringe.
Att underlätta företagsetablering på orten.
Öka samverkan mellan organisationer, företag och föreningar i Tyringe.
Bibehålla och förbättra service.
Utveckla ortens resurser.
Verka för en utveckling av evenemang inom orten.
Verka för en utökad turism inom området.

Mail: tyringebyalag@gmail.com

Bankgiro för Tyringe Byalag
Bankgironummer 377-1508 för medlemsavgifter eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress/namn
Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 krInfo från Hässleholms kommun www.hassleholm.se
Översiktsplan 1998, Tyringe
Översiktsplan 2007, hela kommunen


Diverse fotoalbum

Tyringe Byalag
Tyringe Museum
Museisafari
Byavandringar
Nostalgicafe vid torget
Trädgårdsdagen
Rosengrens fotoarkiv


Sanatorieskogen
Projekt Sanatorieskogen bl. a.
Fotoalbum Sanatorieskogen