Tyringe Skolmuseum

 

FÖRENINGEN TYRINGE SKOLMUSEUM
BAKGRUND. Vid skolnedläggningar inom ”gamla” Tyringe kommun har intressant, äldre materiel samlats in till centralorten. Tillsammans med skolledare genom åren var vaktmästare Gösta Parnfelt den sammanhållande kraften när det gällde att spara det gamla. Det är inredningar från klassrum, en stor mängd undervisningsmateriel: planscher, kartor samt olika illustrationsmateriel som använts för att underlätta inlärningen. Inför folkskolans 150-årsjubileum beslöt en grupp intresserade att öppna ett skolmuseum. I gruppen ingick Gun Olofsson och Agneta Johnson båda lärare på Vedhyggeskolan, Sven-Ingvar Jönsson studierektor samt den självskrivne Gösta Parnfelt. Våren 1992 klippte Gösta högtidligt bandet vid dörren in till museilokalen. Gösta utsågs till museiintendent och var den som visade museet när så önskades.

År 2004 startades en genomgripande renovering av skolan. Vid planeringen bestämdes att museilokalen skulle renoveras till gammal stil med podiet kvar, med panel på väggarna och matta så lik forna tiders som möjligt. De gamla spegeldörrarna behölls och armaturer inköptes i gammalt utförande. Under tiden för renoveringen fick inventarierna flyttas men när den första etappen var klar för återinvigning kunde de flyttas tillbaka. Tyvärr fanns gruppen inte kvar och kunde ta tag i återställandet och det dröjde ända till januari 2012 innan arbetet med museet kunde gå igång igen. Återinvigning gjordes vid Tyringedagarna i maj 2012 och bandet klipptes av tidigare rektor Göte Lundbladh, även han historiskt skolintresserad. I maj 2014 bildades föreningen Tyringe Skolmuseum. Skolan äger inventarierna men föreningen driver iordningsställandet och marknadsföringen. Skolmuseet flyttades sommaren 2016 från 3:e våningen till f d Skolvaktmästarebostaden i hörnet Malmövägen/Skolgatan.

Foto Ingalill Jönsson, Tyringe
Skolmuseum 25 år - Årsmötet
Här kommer en rapport från årsmötet! Eftersom det i år är 25 år sedan skolmuseet invigdes var det glädjande att kunna välkomna två av de personer som ingick i gruppen som var med och inrättade museet, Gun Olofsson och Agneta Johnsson. Med var också rektorn vid den tidpunkten Allan Nyberg. Årsmötesförhandlingarna avklarades i rask takt. Ekonomin är god och det blev idel omval. Målsättning och budget kopplad till målsättningen fastställdes. Fikan därefter uppskattades. Kvällen avslutades med att visa filmen från skolmuseets invigning i maj 1992. Det var den första officiella visningen och även om kvaliteten på filmen inte var den bästa, så var det trevligt.
Sven-Ingvar Jönsson
Foto Ingalill Jönsson (tryck på bilden om du vill se den i större format)
2016 01 26
www.tyringe.nu/skolmuseum


Våra nya lokaler - Hörnet Malmövägen/Skolgatan
Vi är nu installerade i våra nya lokaler i gamla skolvaktmästerebostaden i hörnet Malmövägen/Skolgatan. Vårt första Öppet Hus i de nya lokalerna var lördagen den 15 oktober och ett trettiotal besökare hedrades oss med sin närvaro. Denna första gång visade vi bara de nya lokalerna och inte de tre skyddsrummen nere på högstadiet. Det var roligt att visa upp den nya utställningen! Kvadratmeterantalet är större men klassrummet som skolsal har blivit mindre men det fungerar och vi är nöjda!
2016 11 21


Tyringe skolmuseum stödmedlemslotteriet
Årets dragning i Tyringe skolmuseums stödlotteri är nu fullgjord. Under överinseende av vår revisor Rolf Rantzow drogs vinnarna fram. 266 andelar var sålda och 20 skolplanscher lottades ut. På julskyltningssöndagen håller Skolmuseet öppet kl 14-16 och direkt i anslutning efter kl 16 sker vinstutdelningen i skolans café. Vi inleder med glögg och pepparkakor.
Läs mer och se vinstlistan här!.
2016 11 10


Skolmuseum i Tyringe
Förfrågningar
Förfrågningar kring skolmuséet görs till Sven-Ingvar Jönsson på mailet tyringeskolmuseum@gmail.com eller på mobil 0734-260160

Adress
Vi finns i gamla skolvaktmästerebostaden i hörnet Malmövägen/Skolgatan.

Hemsida och Facebook
www.tyringe.nu/skolmuseum
www.facebook.com/tyringeskolmuseum

Skolmuseets affisch
Tryck här om du vill läsa Skolmuseums affisch!


Stödmedlemslotteri
Vill du vara med och stödja Tyringe Skolmuseum? Läs mer här!
Bankgiro 687-9456.

Bilder
Vill du se bilder från skolmuseet?
Tryck här!

Gösta Parnfelt och Agneta Johnsson
Gösta Parnfelt och Agneta Johnsson
På bilden ovanför ser ni Gösta Parnfelt och Agneta Johnsson från invigning 1992. Under sina år som skolvaktmästaren samlade han in saker från olika skolor i området. Skolmuseum vill ha lite uppgifter om Harry Sjöberg, så om det är någon som kan mer om honom så är ni välkomna att kontakta Sven-Ingvar.

Skolmuseum i Tyringe