Lions Club i Tyringe

 

Bert Wilnerzon, Tyringe
Lucia i Tyringe 13 dec
Lucia med tärnor, stjärngossar och tomtar bjöd på en stämningsfull luciakonsert på Hemgården, Hemköp, Förmedlingen, Matlusten och Enedalen. Det var elever från Tyringe skola klass 9a.
Fler bilder finns att se här!
2015 12 13


Lions i Tyringe
Loppis - sista lördag varje månad kl. 11-13
Om Julmarknaden är sista söndagen i månaden då är det ingen loppis på lördag. Då flyttas den till söndagen, Julmarknadsdagen. Då är det öppet från kl 11-16
Onsdagsgruppen organiserar och prissätter grejorna till loppisen.
Lämna grejor på onsdagar mellan 9.00-11.00
Från vänster Bo Ljunggren, Karl-Inge Bengtsson, Ivar Bengtsson och Steneric.
Ansvarige: Ivar Bengtsson 0708-250342


Lions i Tyringe
Bakluckeloppis på Förmedlingen
Mellan maj-augusti - Bakluckeloppis, FCT Köpcenter/Lions.
Ansvarige: Ivar Bengtsson 0708-250342


Lions i Tyringe Påsk
Påskträd/Påskris
Lions Påskträd på plats med hjälp av Montessoriförskolan och Lions onsdagsgrupp.
Påskris till företag och andra, mot ett bidrag av 150 kr.
Ansvarige: Lennart Antonsson 0702-927142


Tyringedagarna
Tyringedagarna
Flyttad från maj till 25-27 augusti 2016.
Ansvarige: Tomas Olsson 0703-797945


Lions Julmarknad
Julmarknad
Varje år vid första advent kl. 15-18 vid torget
För bokning av marknadsstånd ring Håkan, tel. 0708-985171 eller e-mail, nis@home.se


Tyringe IF, Lions
Lions i Tyringe delar ut stipendium till Tyringe IF
På bilden ovanför ses ungdomarna som deltagit i kursen tillsammans med vice-ordförande i TIF Lars Holmberg och Lions representant Håkan Alsen.


Lions Greve på besök i Tyringe
Vänklubb
Sedan 2003 har Lions Greve, från Danmark, varit vår vänklubb. På bilden ses några av dem som var på besök i Tyringe. greve.lions.dk


Lions i Tyringe - Glada Geten
Julgransinsamling
Lions julgransinsamling söndagen ca 1 vecka efter Trettondagen.
Lions erbjuder alla, mot ett bidrag av 50 kr, att ta hand om granen.
Från kl 12.00 (den dagen) kör vi runt Tyringe och plockar upp era julgrannar.
Vi plockar up även eran tomburkar.
På bilden från vänster ses Lacke, Steneric och Bengt när dom lämnar en del av det insamlade granarna till Glada Geten i Matteröd.
Pengarna går till Lions hjälpverksamhet.
Mer info kommer i eran postlådor när det börjar närmar sig.
Ansvarige: Lennart Antonsson 0702-927142


Lions i Tyringe
Glasögon till "Vision For All" lämnas till Optikern i Tyringe, Ögonvrån.
Ansvarige: Lars-Göran Sjövall 0763-390384
På bilden från vänster: Lennart Antonsson och Lars-Göran Sjövall.


Lions Club i Tyringe     Lions grundades 1917 i Chicago genom Melvin Jones försorg. Organisationen har sedan dess vuxit att innefatta 1,4 miljoner medlemmar i 189 länder. Till Sverige kom Lions 1948 och idag finns här 550 klubbar.LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Är en internationell sammanslutning av klubbar som genom sann vänskap och aktiva insatser hjälper människor i nöd och främjar fred i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor, men fördömer våld och förtryck i alla former. Lions ansluter sig till FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.


LIONS CLUB TYRINGE

Lions Club Tyringe har ett trettiotal medlemmar. Vi är ett glatt gäng gamla och unga som tillsammans organiserar aktiviteterna och samtidigt ser till att ha roligt och umgås. Den som är intresserade av att prövas för antagning till klubben kan kontakta någon av medlemmarna för att komma med i urvalsprocessen. Allt medlemskap i Lions sker på rekommendation av en befintlig medlem.

Lions Club i Tyringe är med och arrangerar diverse aktiviteteter i Tyringe bl. a. Tyringedagarna och Julmarknad. För mer info om dessa aktiviteter kolla kalendern på www.tyringe.nu

Andra torsdagen (kl 19.00) varje månad har vi månadsmöten.

Kontaktperson i Tyringe
President Håkan Alsen
Sekreterare - Bo Johansson


Syften

att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare
att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd
att förena medlemmarna med band av vänskap och ömsesidig förståelse
att utgöra ett forum där frågor av allmängiltigt intresse fritt och allsidigt kan diskuteras, dock skall klubbarna i politiskt och religöst hänseende vara fullt neutrala
att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla i affärs- och yrkesliv.


Ekonomi

100 % av alla insamlade medel går till hjälpprojekt.

Lions samlar in medel till olika hjälpprojekt. Alla medel som samlas in går till hjälpverksamheten och hur det fördelas är upp till den enskilda klubben. De kan gå till såväl lokala insatser att befrämja projekt och utveckling som till nationella och internationella hjälpinsatser.

Lions klubbarnas ekonomi är uppdelad i två kassor. Den ena innehåller alla insamlade medel och får endast användas till hjälpinsatser. Den andra är medlemmarnas avgifter och används för att täcka organisationens administration. Denna struktur i organisationen är till för att se till att alla insamlade medel och bidrag går till hjälpinsatser.

Bidrag kan lämnas till Lions verksamhet på Lions Club Tyringes bankirokonto 5843-2675. Bidraget hanteras som alla andra insamlade medel, vilket innebär att varje krona kommer till nytta.


Lions klubblokal

Lions Club i tyringe har förmånen att ha en egen klubblokal. Denna är utrustad för allmän uthyrning för olika evenemang och fester. Ett välutrustat kök, musikanläggning och annan utrustning ger utrymme till ca 60 personer.

Klubblokalen finns på Industrigatan 6
28233 Tyringe

Lionslokalen i Tyringe

   
Lions Club i Tyringe
100 % av alla insamlade medel
går till hjälpverksamhet.Lions Club
Bankgiro 5843-2675, org.nr: 837000-8305

Lions i Tyringe Facebooksida
www.facebook.com/lionstyringe


Fotoalbum
Lions bilder på picasaweb.google.com


Lions i Tyringe
Loppis - sista lördag varje månad
kl 11.00 - 13.00
Eftersom Påsken 2016 infaller under sista helgen i mars så flyttas de fram en vecka, d.v.s. 2 april
Om Julmarknaden är sista söndagen i månaden då är det ingen loppis på lördag. Då flyttas den till söndagen, Julmarknadsdagen. Då är det öppet från kl 11-16
Grejor till loppmarknaden kan lämnas på onsdagarna kl 9-11 i Lionslokalen.
(Ej stora möbler eller vitvaror)
Ivar B. 0708 - 250342
Lions Club mottar prylar till loppmarknad vilka ställs ut i vår källarlokal på Industrigatan.
Sista lördagen i månaden i Lionslokalen på Industrigatan


Lions i Tyringe Pant på alla burkar
Lions Tyringe samlar in och får ersättning för alla burkar - även tyska och danska. Du kan lämna burkarna vid Lionslokalen, Matlusten, Hemköp, Lokalföreningen, Röda kiosken eller i Boulehallens återvinningsskjul. Pengarna används i Lions hjälpverksamhet vilket innebär att det mesta går tillbaka lokalt i Tyringe.
Ansvarige Leif Larsson 0703-789384Lionslokalen i Tyringe
Lionslokalen
Bokas hos Sanette´s café, ta med blanketten nedanför ifylld.
Hyresblankett.
HYRESKOSTNAD.
Dygnshyra 1000 kr + 1000 kr som återlämnas efter avsyning.
Hyra del av dag 500 kr
Ansvarige Alf Ljungbeck 0708-551679

Lions hjälpprogram
Lions är en internationell hjälporganisation. Lions Club Tyringe följer de nationella och internationella hjälpprogram som finns inom Lions men vi är fria att använda Dina bidrag på det sätt som vi tycker bäst fyller Lions syften. Under 2015 har Lions Club Tyringe än så länge samlat in 122 431 kr och delat ut 162 687 kr i stöd internationellt, nationellt och lokalt.

Lions i Tyringe

Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe
Lions i Tyringe