Tyringe konstförening

Tyringe Konstförening startades 1973 och ser som sin viktigaste uppgift att stimulera och öka intresset för konst och konsthantverk. Detta genom att ställa ut så bra och köpvärd konst som möjligt på våra utställningar och ha god kvalitet i den årliga utlottningen. Utställningarna sker i samarbete med Sveriges Konstföreningar. För de medlemmar som inte har tur i lotteriet går det att köpa unika verk med 10% rabatt. Vår verksamhet omfattar även ”Fika med Konstnären” samt konstutflykter som STÄLLS IN TILLS VIDARE pga coronapandemin. Våra utställningar finns i utställningshallen på Tyringe bibliotek.
tyringe.konstforening@gmail.com

Ny hemsida från och med jan 2021 https://tyringe.konstforeningar.se/