Hasselnötter


Hasselbuskarna står i skiraste grönt och inne bland grönskan kan vi se små knoppar som förebådar en höst med nötter. I dag är det väl inte många mer än ekorrarna som plockar hasselnötter. För er som hittar hasselbuskar och tänker att återvända till hösten och plocka julnötterna kan det var bra att veta att det helt enkelt inte är tillåtet. Du måste ha markägarens tillåtelse.
I brottsbalkens 12:e kapitel 2:a paragrafen står det att det inte är tillåtet att plocka bland annat hasselnötter. Det är en gammal sedvänja som levt kvar genom århundraden. På medeltiden när det inte fanns så mycket restauranger längs med färdvägarna, eller ska vi säga stigarna, var nötter ett värdefullt tillskott i matsäcken. Då var det tillåtet att plocka ena handsken full men inte mer. Hasselnötter har väldigt högt näringsinnehåll och var därför väldigt eftertraktade. För fanns det hasselnötsodlingar i Sverige men numera importerar vi denna eftertraktade nöt.

2005
Leif Börje Frid

Lagtext ”Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant som ej är berett till bruk dömes för åverkan.”